• studio urody marta ziemińska
  • opole, rzemieślnik

Regulamin - Zaproszenia

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania (12.12.2009).

1.  Zaproszenia do Studio Urody Marta Ziemińska dostępne są w ciągłej sprzedaży i można je nabyć za dowolną kwotę – nie mniejszą jednak niż 50,00 złotych.

2.  Zaproszenia upoważniają do korzystania z zabiegów w Studio Urody Marta Ziemińska zgodnie z obowiązującym cennikiem do wartości posiadanego Zaproszenia. Jeżeli wartość zabiegu jest wyższa od kwoty, na którą jest wystawione Zaproszenie osoba obdarowana może dopłacić pozostałą różnicę.

3.  Zaproszenia wystawione na konkretny zabieg mogą być również wykorzystane na inny zabieg zgodny z aktualną ofertą.

4.  Zaproszenia imienne mogą być wykorzystane przez inną osobę.

5.  Zaproszenie można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt.

6.  Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu zabiegu. Zabiegi umówione są wykonywane w pierwszej kolejności.

7.  Przed skorzystaniem z zabiegu Zaproszenie należy okazać w recepcji.

8.  Zaproszenia nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę i nie wydajemy z nich reszty w gotówce.

9.  Zaproszenia są ważne 3 miesiące od daty ich wystawienia.

PHP Błąd [Warning]
PHP Błąd [Warning]